Easy Delivery is een handelsnaam van M.F.Y en is officieel Depot van Selektvracht voor regio Delft, en werkt volgens de condities van Selektvracht B.V. Te Utrecht.

Werkwijze en condities
Op onze diensten zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 (A.V.C.) en De Nederlandse Expeditievoorwaarden maart 1992 laatste versie van toepassing. Voor een kwalitatieve verzending van uw pakketten dient u de volgende richtlijnen in acht te nemen:

Afhalen van pakketten op uw adres:

Tot nader order zullen er afhaalkosten worden berekend die in overleg worden bepaald. Afhalen van uw zendingen is mogelijk van dinsdag t/m vrijdagmiddag, en de maandag en zaterdagochtend in overleg. Een afhaalopdracht wordt door u gemeld en vervolgens door ons bevestigd. Dit kan per telefoon of per e-mail.

Aanleveren op het depot:

In plaats van het laten ophalen van de pakketten is het ook mogelijk om de pakketten aan te leveren op ons depot. Hiervoor kunt u terecht op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00,
en op zaterdag van 9.00 tot 12.00. Rond de feestdagen gelden andere openingstijden, neem in geval van aanleveren rond feestdagen altijd contact op met ons depot.

Adressering

Voor het adresseren van pakketten kunt u gebruik maken van het voormeld-systeem van Selektvracht (Selektlabel). Hiervoor dient u van te voren een gebruikersnaam en inlogcode bij ons aan te vragen. Op deze manier kunt u alle pakketten voorzien van een straatnaam met huisnummer, postcode, woonplaats en van een barcode. Met het barcode nummer kunt u zendingen via de website van Selektvracht volgen. Als u geen gebruik wil maken van Selektlabel dan kunnen wij voor u de pakketten voorzien van een barcode. Hiervoor vragen wij een vergoeding die in overleg wordt bepaald. U dient wel zelf de pakketten te voorzien van een volledig (geprinte) adressering.
Deze bestaat naam, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats.
U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte adressering.
Wij verzoeken u geen "Port betaald" op de pakketten te vermelden.

Postbussen, NAPO- en buitenlandse adressen kunnen wij niet voor u verwerken.

Afzender

Voor de duidelijkheid is het belangrijk dat ook de afzender (op een minder prominente plaats) op het pakket vermeld staat, zodat wij pakketten die om welke reden dan ook niet afgeleverd konden worden aan u kunnen retourneren.

Bezorging:

De pakketten worden standaard in principe 2 besteldagen na binnenkomst op het depot voor de eerste keer bij de geadresseerde aangeboden. Pakketten worden standaard afgeleverd in de middaguren, in geval van twee keer niet thuis trachten wij het pakket nog een derde (en evt. vierde) keer in de avond aan te bieden*. Indien niet anders overeengekomen zal in geval van het niet thuis treffen van de geadresseerde het pakket bij buren worden aangeboden. In overleg kan er ook worden gekozen voor directe avond bezorging, het niet afleveren bij buren, en een handtekening voor ontvangst.
* Op vrijdag en zaterdag is er geen avondrit, pakketten worden op vrijdag aangeboden in de middaguren en
zaterdag tussen 9.00 en 13.00. (indien er gekozen is voor zaterdagbezorging)

Besteldagen en aflevertijden

dinsdag tot en met vrijdagmiddag 12.00 uur - 18.00 uur*

dinsdagavond tot en met donderdagavond 18.00 uur - 21.00 uur*

Zaterdagochtend 09.00 uur - 13.00 uur*

(op bepaalde feestdagen en in geval van extreme weersomstandigheden kunnen van deze tijden afgeweken worden)

Pakketsoort

Wij hanteren een aantal categorieën:

Omschrijving

Zendingsgewicht

Maximale pakketinhoud

Maximale afmetingen

Normaal pakket

0 tot 10 kg

60 dm³

80 x 40 cm

Pakket (PA)

10 tot 15 kg

60 - 100 dm³

80 x 40 cm

Volumepakket (VP)

15 t/m 20 kg

100 - 150 dm³

80 x 40 cm

Het maximale zendingsgewicht is twintig kilogram, het maximale volume is 150 dm³. De maximale pakketafmeting is 80 cm in de lengte, waarbij één kant van het pakket maximaal 40 cm mag zijn.

Verpakking:

U bent zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking met juiste adressering. Hierbij moet het dusdanig verpakt zijn dat het een val van 60 cm hoogte kan weerstaan. Ook moet het bestand zijn tegen opstapeling onder andere producten en op alle zijden te plaatsen zijn.

Uitsluitingen
Wij kunnen de volgende zaken niet verzenden:

  • gevaarlijke stoffen

  • Open of ondeugdelijke verpakkingen

  • Losse artikelen zonder verpakking

  • Samengebonden verpakkingen zonder adres op elk produkt

Aansprakelijkheid
Easy Delivery zal als tussenpersoon voor het incidenteel verloren gegane of beschadigde pakket claims neerleggen bij de door ons ingeschakelde transporteur Selektvracht. Claims voor schade accepteren wij tot maximaal 3 maanden na uitgiftedatum van het manconummer of toezending van de schademelding. Claims dienen te allen tijde schriftelijk te worden ingediend o.v.v. het afgegeven manconummer. Voor het incidenteel verloren of beschadigde pakket, vergoedt SELEKTVRACHT B.V. de kostprijs van het product, vrijgesteld van BTW en tot een maximum van
€ 3,403 per kilogram, conform de Algemene Vervoerscondities.

In geval van calamiteiten (wanneer vervoersmiddel/werkruimte waarin/waarop de verzekerde goederen zich bevinden een ongeval is overkomen, in brand is geraakt of in geval van diefstal/verduistering van een deel of de hele lading welke zich in een voertuig of werkruimte bevindt) zal door SELEKTVRACHT B.V. een bedrag van maximaal € 3,403 per kilogram worden vergoed. Wanneer de kostprijs lager is, is de hoogte van de vergoeding gelijk aan de kostprijs van het verloren gegane of beschadigde pakket. Voor eventuele vervolgschade kan SELEKTVRACHT B.V. niet aansprakelijk worden gesteld.

Spreiding

Bij een spreiding over het land onevenredig aan de bevolkingsdichtheid kan vertraging in de doorloopsnelheid voorkomen. Grote regionale spreidingen moeten altijd, ruim voorafgaand aan de verspreiding, worden gemeld.

Betalingscondities

Facturering geschiedt op weekbasis met een betalingstermijn van acht dagen na ontvangst van de factuur. Bij nieuwe klanten en opdrachten waarbij het door ons gestelde krediet wordt overschreden, kan om een bankgarantie, deposito of vooruitbetaling worden verzocht.

Easy Delivery behoudt zich het recht voor om rente- en administratiekosten in rekening te brengen bij niet tijdige betaling.